ياران طار
جلسه هييت مديره شركت ......

حضور تك تك شما عزيزان در جلسه انتخابات سپاسگزاريم......
اسامي اعضاي مننتخب هييت مديره در دور جديد انتخابات بر اساس اساسنامه جديد مهر 98///1/اقاي رضا ميرزامين 2/ خانم فاطمه شيرخدايي 3/ خانم ناهيد شيرخدايي 4/اقاي همايون كريمي 5/ اقاي سيد حسين مير محمد علي در بخش بازرسي ...1/ اقاي رضا ابراهيمي طاري 2/ خانم شكو اعظم ملارفيع 3/ اقاي خزان بيك اسامي اعضاي علي ابدل در انتخابات دور جديد در بخش هييت مديره ..1/اقاي رضا رفيعي 2/ نعمت اله نكومنش 3/رضا مير محمد علي در بخش بلزرسي اعضاي علي البدل 1/ اقاي مرتضي محمدي ضمنا خانم منيره اكبريان واقاي محسن حيدري در كنار ديگر عزيزان هستند ودر جلسات در خدمت كل اعضا هستيم
از حضور تك تك شما عزيزان در جلسه انتخابات سپاسگزاريم......
جلسه انتخابات شركت تعاوني توسهع وعمران ياران طار .....
سفر به شهرهاي كويري، كاشان، ابيانه و اصفهان
سفر به شهرهاي كويري، كاشان، ابيانه و اصفهان/تاريخ خبر 7/14 بيشتر....
ثبت اختراع سامانه محققان دانشگاهي براي جداسازي آلاينده‌هاي معدني از آب
گروه اقتصاد/ثبت اختراع سامانه محققان دانشگاهي براي جداسازي آلاينده‌هاي معدني از آب/تاريخ خبر 7/14 بيشتر.....
صفحه بعد - نسخه اصلی