نسخه تلکس ياران طار
:: چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:25


:: چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:21


:: قابل توجه همشهريان محترم به مناسبت روز طبيعت وبه جهت جلوگيري از ورود ويروس كرونا به روستا تمامي راههاي ورورودي به طار توسط دهياري روستا مسدود شد با تشكر از دهيار روستا اقاي توكلي واهالي محترم كه در اين راستا با ايشان همراه بودند .... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:19


:: تمام توان نيروي زميني ارتش براي كنترل بيماري كرونا در اصفهان بسيج شد چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:19


:: تمام توان نيروي زميني ارتش براي كنترل بيماري كرونا در اصفهان بسيج شد/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:16


:: جديدترين اقدامات كشورها براي مقابله با كرونا چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:13


:: گروه اقتصاد/جديدترين اقدامات كشورها براي مقابله با كرونا/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:12


:: كاري كه كرونا با بورس‌هاي جهان كرد چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:11


:: گروه اقتصاد/كاري كه كرونا با بورس‌هاي جهان كرد/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:10


:: افت خفيف دلار چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:10


:: گروه اقتصاد/افت خفيف دلار/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:09


:: سطح شهر را بايد آلوده تلقي كرد چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:08


:: گروه سلامت/سطح شهر را بايد آلوده تلقي كرد /تاريخ خبر 1/13 بيشتر..... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:07


:: در پي شيوع كرونا پوتين كمك‌هاي پزشكي به آمريكا مي‌فرستد چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:07


:: گروه سلامت/در پي شيوع كرونا پوتين كمك‌هاي پزشكي به آمريكا مي‌فرستد/تاريخ خبر 1/13 بيشتر... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:06


:: توصيه‌ يونيسف براي برخورداري از رژيم غذايي سالم در دوران كرونا چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:05


:: گروه سلامت/توصيه‌ يونيسف براي برخورداري از رژيم غذايي سالم در دوران كرونا/تاريخ خبر 1/13 بيشتر... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:04


:: افزايش ۳۵ درصدي تلفات كرونا در كانادا در كمتر از يك روز چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:02


:: گروه سلامت/افزايش ۳۵ درصدي تلفات كرونا در كانادا در كمتر از يك روز/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 11:01


:: چگونه الكل طبي را از صنعتي تشخيص دهيم؟ چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:56


:: گروه سلامت/چگونه الكل طبي را از صنعتي تشخيص دهيم؟تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:55


:: چند توصيه براي خريد ايمن در زمان شيوع كرونا چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:54


:: گروه سلامت/چند توصيه براي خريد ايمن در زمان شيوع كرونا/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:53


:: چگونه با ورزش كردن به كرونا مبتلا نشويم؟ چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:52


:: گروه سلامت/چگونه با ورزش كردن به كرونا مبتلا نشويم؟/تاريخ خبر 1/13 بيشتر... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:51


:: تداوم هواي "پاك" در تهران چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:51


:: گروه محيط زيست/تداوم هواي "پاك" در تهران/تاريخ خبر 1/13 بيشتر.... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:50


:: ورود سامانه بارشي به كشور چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:49


:: گروه محيط زيست/ورود سامانه بارشي به كشور/تاريخ خبر 1/13 بيشتر... چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:48


:: درخانه ميمانيم تا نحسي ‎كرونا را با كمك هم بدر كنيم چهارشنبه، 13 فروردین 1399 - 10:48


صفحه بعد